2007/02/23

Link: Jak uczyłem ekonomii w szkole podstawowej

W miesięczniku „Laissez Faire” z października 2006 r. opublikowano artykuł Arthura E. Foulkesa Jak uczyłem podstaw ekonomii w piątej klasie szkoły podstawowej. Autor pokazuje, że ekonomia „ma swe źródła w najzwyklejszych ludzkich zachowaniach, z którymi mamy do czynienia każdego dnia w naszym rzeczywistym świecie” i prezentuje praktyczne metody prowadzenia lekcji.

Oryginalna wersja artykułu znajduje się tutaj:
Teaching Basic Economics to Fifth Graders by Arthur E. Foulkes
http://www.mises.org/story/2207

No comments: