2007/12/21

Cytat: Bóg, stwarzając świat, nadał mu wolność

„Według większości filozofów Bóg, stwarzając świat, zniewolił go. Według nauki chrześcijańskiej, stwarzając świat, nadał mu wolność. Bóg napisał nie tyle poemat, ile sztukę dramatyczną; w Jego zamyśle miał to być utwór doskonały, lecz musiał być powierzony ludziom – aktorom i reżyserom – którzy narobili strasznego bałaganu na scenie.”

Gilbert Keith Chesterton, Ortodoksja, Warszawa 1998, s. 101 [Poprawka moja: w miejscu, gdzie były dwa przecinki umieściłem myślniki.]


Cytat w języku angielskim:

"According to most philosophers, God in making the world enslaved it. According to Christianity, in making it, He set it free. God had written, not so much a poem, but rather a play; a play He had planned as perfect, but which had necessarily been left to human actors and stage-managers, who had since made a great mess of it."

Gilbert Keith Chesterton, Orthodoxy, Chapter V: The Flag of the World
No comments: