2007/10/03

Cytat: Nie przeklinajmy dużych fortun

„[K]to na tym świecie dorabia się majątku? Przeciętnie biorąc, zbogacają się ludzie przedsiębiorczy, energiczni, wytrwali, punktualni, umiejący panować nad sobą, wreszcie cokolwiek szczęśliwi. Jak znowu, przeciętnie biorąc, nie dorabiają się, a nawet wpadają w nędzę, ludzie słabego charakteru, kapryśni, działający bez namysłu, leniwi i nieszczęśliwi. Ci jednak ludzie, którzy robią majątki, nie zdobywają ich sami, muszą mieć dziesiątki, setki, a niekiedy i tysiące pomocników, których trzeba wynagradzać, więc z tego powodu majątkom większym, osobliwie dorobkiewiczowskim, towarzyszyć musi wysoka zamożność ogółu. W Stanach Zjednoczonych trafia się wiele nadużyć ze strony kapitalistów, znajduje się wielu miliarderów, mimo to (w czasach normalnych) zamożność ogółu jest bardzo wysoka i nie mniej wysokie bywają dochody robotników.

Więc nie przeklinajmy dużych fortun: one nie tylko nie szkodzą, ale pomagają do zbogacenia się społeczeństwu, a nadto stanowią rodzaj barometru zamożności ogólnej.”

Bolesław Prus, Kroniki tygodniowe, Warszawa 1987, t. II, s. 241-242No comments: