2007/01/13

Link: "Laissez Faire" (2006.12)

Instytut Ludwiga von Misesa opublikował w wersji elektronicznej grudniowy numer miesięcznika "Laissez Faire". Na szczególną uwagę zasługuje tekst Tomasza Gabisia "Hans-Hermann Hoppe o monarchii, demokracji i ładzie naturalnym". Autor przedstawia postulowaną przez Hoppego ideę systemu bezpaństwowego (uporządkowanej anarchii), opartego na bezwzględnym poszanowaniu praw własności i wolności człowieka.

No comments: